Oferta

Oferta

Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc prawną oferowaną przez Kancelarię, charakteryzuje najwyższy standard usług oparty na doświadczeniach w pracy dla polskich i międzynarodowych firm w renomowanych kancelariach prawniczych. Wiedza oraz praktyczna znajomość realiów rynkowych sprawia, iż Kancelaria oferuje fachowe rozwiązania umożliwiające realizację wyznaczonych przez Państwa celów biznesowych, minimalizując przy tym ryzyko problemów prawnych w przyszłości.

W rezultacie Kancelaria gwarantuje wszechstronne bezpieczeństwo prawne firmy.

Wspieramy naszych Klientów na następujących płaszczyznach działalności:

 • wybór formy prawnej przedsiębiorstwa łącznie z wyborem sposobu opodatkowania oraz rejestracja przedsiębiorstwa (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki prawa handlowego)
 • doradztwo prawne w bieżących sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego specyfiki i potrzeb rynku
 • negocjacje i zawieranie umów cywilnoprawnych oraz sporządzanie opinii prawnych wraz z rekomendacją prawną oraz analizą ryzyka
 • obsługa spraw pracowników przedsiębiorstwa
 • windykacja należności
 • bieżąca obsługa Zarządów, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników i Akcjonariuszy.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych: cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i upadłościowych. Kancelarii zaufały już przedsiębiorstwa z branży: nieruchomości, transportu, bezpieczeństwa i ochrony oraz branży kosmetycznej.


Oferta dla osób indywidualnych

Zapewniamy Państwu pełne bezpieczeństwo prawne przy podejmowaniu czynności życia codziennego, które coraz częściej wywierają skutki w sferze prawnej.

Przeprowadzamy analizę prawną Państwa sytuacji oraz doradzamy bezpieczne i efektywne rozwiązania prawne. Zwracamy przy tym Państwa uwagę na wszelkie aspekty – prawne i faktyczne – badanych sytuacji i ostrzegamy przed możliwymi działaniami strony przeciwnej. Staramy się także przewidzieć stanowisko Sądu lub innego organu orzekającego w sprawie i im w razie potrzeby zaradzić.

Klienci doceniają naszą umiejętność prostego i czytelnego wytłumaczenia skomplikowanych instytucji prawa i zawiłości spraw a także wszechstronne i cierpliwe podejście do swoich wątpliwości, problemów i zapytań. Jako adwokatów obowiązuje nas tajemnica adwokacka.

Najczęściej doradzamy naszym Klientom w następujących sprawach:

 • sprawy sądowe
 • nabywanie nieruchomości
 • sprawy majątkowe
 • sprawy spadkowe
 • rozwód
 • odszkodowania
 • podział nieruchomości
 • sprawy lokalowe
 • sprawy pracownicze