Zakres pomocy prawnej

Zakres pomocy prawnej

Zapraszamy do kontaktu w razie potrzeby uzyskania pomocy prawnej w następujących sprawach:

I. Dział Prawa Cywilnego

 • własność i inne prawa rzeczowe;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • zobowiązania umowne i deliktowe;
 • roszczenia odszkodowawcze;
 • reklamacje;
 • egzekucje;
 • postępowania sądowe;

II. Dział Nieruchomości i Prawa administracyjnego

 • prawo nieruchomości;
 • prawo budowlane;
 • obsługa procesu inwestycyjnego;
 • problematyka „Gruntów warszawskich”;

III. Dział Prawa Karnego

 • udział w postępowaniu przygotowawczym (policyjnym, prokuratorskim);
 • obrona w sprawach karnych oraz karno – skarbowych;
 • obrona w sprawach o wykroczenia;

IV. Dział Prawa Spadkowego

 • stwierdzenia nabycia spadku;
 • działy spadku;
 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe;
 • zarządzanie masą spadkową;
 • postępowania sądowe;

V. Dział Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego

 • ustanie małżeństwa (unieważnienie, rozwód, separacja);
 • małżeńskie ustroje majątkowe (m.in. rozdzielność majątkowa);
 • ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki i kurateli;
 • postępowania sądowe;

VI. Dział Prawa Pracy

 • prawo pracy;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • reprezentacja w sporach sądowych;

VII. Dział Prawa Gospodarczego

 • prawo spółek handlowych – zakładanie spółek; przekształcenia, fuzje, przejęcia, due dilligence;
 • pełna obsługa prawna spółek;
 • prawo upadłościowe i naprawcze;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • ochrona konkurencji i konsumentów;
 • bazy danych, ochrona danych osobowych;
 • gospodarcze spory sądowe;
 • windykacja należności;

VIII. Dział Prawa Własności Intelektualnej

 • prawo reklamy;
 • prawo autorskie;
 • prawo własności przemysłowej;
 • prawo prasowe;

IX. Dział Prawa Telekomunikacyjnego

 • prawo telekomunikacyjne;
 • spory sądowe dotyczące spraw abonenckich